Konkurrence Betingelser

1. Generelt
Ved deltagelse i drukspillet.dk´s online spil accepteres du at være bundet af disse regler (som til enhver tid kan ændres af os), Brugervilkårene og vores afgørelser, som er endelige i alle forhold vedrørende konkurrencer.

2. Præmier
Eventuelle præmier kan ikke ombyttes til kontanter. Alle præmier er underlagt producentens eller leverandørens vilkår og betingelser. Drukspillet.dk er ikke ansvarlig for betaling eller refundering af eventuelle skatter og afgifter, herunder bl.a. moms, personskatter osv., som måtte blive pålagt præmievinderen/præmievinderne. Alle sådanne skatter og afgifter skal betales af præmievinderen/præmievinderne.

3. Deltagelseskrav
For at vinde præmier i vores konkurrencer kræves det at du acceptere vores regler og betingelser.

4. Meddelelse om konkurrences udfald
Vinderen/vinderne vil blive offentliggjort på drukspillet.dk´s forside.

5. Alderskrav
Hvis deltageren er under 16 år, opfordrer vi til at forældrene sammentykker før deltagelse. Vi forbeholder os ret til at indføre yderligere alderskrav, hvor dette måtte være nødvendigt. Medarbejdere og nære familiemedlemmer til medarbejdere samt alle sponsorer kan ikke deltage i vores konkurrencer. Du skal være fyldt 18år for at kunne deltage i konkurrencer om præmier i form af alkohol. Du skal kunne dokumentere din alder overfor os, dine personlige oplysninger vil ikke blive vidergivet til 3. part.

6. Rejser
Hvis en præmie medfører, at vinderen/vinderne skal rejse, skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) have et gyldigt pas og/eller andre nødvendige rejsedokumenter og visa. Hvis en præmie gør det nødvendigt at rejse på en bestemt dato, skal vinderen/vinderne (og gæst, hvor dette måtte være relevant) kunne rejse på den dato, vi har angivet, og der vil ikke kunne rejses på andre datoer. Hvis vinderen (og dennes gæst hvor dette måtte være relevant) er under 18, skal vedkommende før afrejsen fremsende skriftligt samtykke fra forælder eller værge til drukspillet.dk Hvis vinderen er under 18, og præmien gør det nødvendigt at rejse på en bestemt dato, som ikke ligger i en skolefri periode, skal vinderen have sin klasselærers og forælders eller værges forudgående skriftlige samtykke til at blive væk fra undervisningen den pågældende dag. Hvis en præmie medfører rejse på en dato, som vælges af vinderen/vinderne, er den valgte dato med forbehold for tilgængelighed, og vi forbeholder os ret til at fastsætte en frist for, hvornår præmien skal benyttes.

7. Personoplysninger
Alle personoplysninger, herunder bl.a. deltagerens navn, alder, adresse (herunder postnr.), telefonnummer og/eller e-mailadresse, som vi modtager i forbindelse med afviklingen af konkurrencer, vil ikke blive videregivet. Alle personoplysninger anvendes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og ECBs regler for it-sikkerhed og fortrolighed.

8. Erstatsningsansvar
Vinderen accepterer, at hverken vi eller vores tilknyttede sponsorer har noget ansvar for personskade og/eller anden skade, tyveri eller tab som er opstået i forbindelse med en konkurrence eller på grund af en præmie (inklusive skade på eller tab af selve præmien) under forudsætning af, at dette ikke er sket via grov uagtsomhed eller forsæt fra vores side.
Dette betyder blandt andet, at vi ikke har noget ansvar over for vinderen, som f.eks. at en præmie går i stykker, en rejse bliver aflyst eller forsinket, eller i fald en præmie i øvrigt ikke lever op til forventningerne.